Bảng Giá Hosting

Chúng tôi có hệ thống hạ tầng Để cung cấp cho khách hàng Hosting và Server đảm bảo chất lượng.

Hosting Sinh Viên

Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả.

Hosting Thương Mại Điện Tử

F
R
E
E
Free
-
100 MB of Storage
1 node.js instance
No Mongo DBs
No domains
Free beer for life
Love, Money & Power
B
a
s
i
c
$
9
.99
monthly
30 days money back garantee
10 GB of Storage
10 node.js instances
10 Mongo DBs
No domains
Free beer for life
Love, Money & Power
P
r
o
$
19
.99
monthly
30 days money back garantee
20 GB of Storage
20 node.js instances
30 Mongo DBs
1 domain
Free beer for life
Love, Money & Power
B
u
s
i
n
e
s
s
$
29
.99
monthly
30 days money back garantee
Unlimited Storage
Unlimited node.js instances
Unlimited Mongo DBs
Unlimited domains
Free beer for life
Love, Money & Power

Bạn ciòn chờ đợi gì nữa đăng ký dịch vụ ngay đi thôi ?