Dịch Vụ Tên Miền

Lead Digital Cung cấp tất cả các loại dich vụ tên miền trong và ngoài nước

Kiểm Tra Tên Miền

Bảng giá tên miền Việt Nam

TÊN MIỀNPhí khởi tạoPhí duy trì/ nămChuyển về L.D
.vn280.000 VNĐ299.000 VNĐMiễn phí
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn280.000 VNĐ350.000 VNĐMiễn phí
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn190.000 VNĐ190.000 VNĐMiễn phí
.name.vn35.000 VNĐ40.000 VNĐMiễn phí
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/...
Tên miền theo địa giới hành chính
190.000 VNĐ210.000 VNĐMiễn phí

Bảng giá tên miền quốc tế

TÊN MIỀNPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trì/ nămChuyển về L.D
.comMiễn phí299.000 VNĐ299.000 VNĐ299.000 VNĐ
.netMiễn phí299.000 VNĐ299.000 VNĐ299.000 VNĐ
.infoMiễn phí319.000 VNĐ319.000 VNĐ319.000 VNĐ
.orgMiễn phí280.000 VNĐ280.000 VNĐ280.000 VNĐ
.topMiễn phí280.000 VNĐ280.000 VNĐ280.000 VNĐ
.bizMiễn phí290.000 VNĐ290.000 VNĐ290.000 VNĐ
.xyzMiễn phí280.000 VNĐ280.000 VNĐ280.000 VNĐ
.asiaMiễn phí350.000 VNĐ350.000 VNĐ350.000 VNĐ
.usMiễn phí290.000 VNĐ290.000 VNĐ290.000 VNĐ
.wsMiễn phí290.000 VNĐ290.000 VNĐ290.000 VNĐ
.inMiễn phí500.000 VNĐ500.000 VNĐ500.000 VNĐ
.onlyMiễn phí790.000 VNĐ790.000 VNĐ790.000 VNĐ
.loveMiễn phí700.000 VNĐ700.000 VNĐ700.000 VNĐ

Bạn ciòn chờ đợi gì nữa đăng ký dịch vụ ngay đi thôi ?