Tuyển Dụng

Do mở rộng quy mô công ty, Lead Digital đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Thiết kế website, designer, Kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
Xem Thêm
Tuyển dụng Intern hỗ trợ dự án
24/10/2017 374 17
Do mở rộng quy mô công ty, Lead Digital đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Thiết kế website, designer, Kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Bạn có cần Lead Digital Tư vấn thêm điều gì nữa không ?